ઉનાળુ બાજરા અને મગનો બિયારણ દર કેટલો છે.
 • ૧) ૧ કિલો/એકર અને ૨ કિલો/એકર
 • ૨) ૨ કિલો/એકર અને ૩ કિલો/એકર
 • ૩) ૩ કિલો/એકર અને ૪ કિલો/એકર
 • ૪) ૪ કિલો/એકર અને ૫ કિલો/એકર

પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે લૉગિન કરો.

લોગ ઈન

અગાઉની સ્પર્ધાના વિજેતા:
એગ્રીબોન્ડ દ્વારા આયોજિત ડીજીટલ ખેડૂત તાલીમમાં જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં કેટલા ખેડૂત મિત્રો એ A+ ગ્રેડ મેળવ્યો છે. - સાચો જવાબ: ૨૭ અને ૫૭
 1. હસમુખભાઈ લાભુભાઈ વડછક (Village: તરઘરા)
 2. Lagariya vipul jesabhai (Village: Sanosari kalyanpur)
 3. ઝાપડીયા સંજય વજાભાઈ (Village: ખીટલા)
 4. Rathod prakashbhai khemaji (Village: Jetda)
 5. Virambhai Jivanbhai Ayar (Village: Jakhotra)
 6. Bhalabhai Somabhai Chauhan (Village: Nagval)
 7. MAKVANA TEJABHAI SHANKARBHAI (Village: Khimana vas)
 8. Vagadiya Manish bhai (Village: Dhudasiya)
 9. Limbadiya. Riteshbhai. Mathurbhai (Village: Kaniyad)
 10. KHANT ASHVINBHAI RAMANBHAI (Village: Jodhpur)
 11. Dabhi gulabbhai rajabhai (Village: Thala)
 12. Hemant vasantbhai senjaliya (Village: Shambhupara)