ઈન્ડો યુએસ રાઉન્ડ બેબી હાઈબ્રીડ તરબૂચ

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹517
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ફળનો રંગ :- ઘાટા લીલા
  • ફળનું સરેરાશ વજન :-૧૨-13 કિ.ગ્રા.
  • ફળનો આકાર:-ગોળ
  • પરિપક્વતા:-૩૪-36 દિવસે
  • ઋતુ :-ખરીફ એન્ડ રવિ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન