ઈન્ડો યુએસ ૯૯૮૧ હાઈબ્રીડ મકાઈ

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹689
મુખ્ય મુદ્દા:

  • છોડની ઊંચાઈ :- ૨૦૦ થી ૨૧૦ સેં.મી.
  • પાકવાના દિવસો :- ૧૧૦ થી ૧૨૦ દિવસ
  • ખૂબ જ સારું ઉત્પાદન આપતી વેરાયટી
  • વધુ ઉત્પાદન આપતી વેરાયટી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન