ઈન્ડો યુએસ ૯૯ રિસર્ચ તલ

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹252
મુખ્ય મુદ્દા:

  • છોડની ઉંચાઈ :- ૯૦ થી ૯૫ સે. મી. 
  • ૫૦% ફૂલ અવસ્થા નો સમય :- ૪૦ થી ૪૫ દિવસ (વાવેતર પછી) 
  • પાકવાનાં દિવસો :- ૮૦ થી ૯૦ દિવસ
  • બિયારણ નો રંગ :- સફેદ
  • તેલની ટકાવારી :- ૫૦-૫૧ % 

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન