જી - વીન ડ્રિપ કીટ (૧૬ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹2250
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ડ્રિપ કીટમાં પાક માટે જરૂરી અને મહત્વપૂર્ણ એવા પોટાશ, ગૌણતત્વો અને સૂક્ષ્મતત્વો રહેલા છે, જે પાક માટે સરળતાથી ઉપલબ્ધ બને છે.
  • ગૌણ અને સૂક્ષ્મતત્વોની ઉણપને કારણે ઉદભવતી તમામ પાકોની ખામીઓને સુધારે છે.
  • પાકને તંદુરસ્ત વૃદ્ધિ આપી પાકની ગુણવતા અને ઉપજમાં વધારો કરે છે.
  • ડ્રિપ કીટમાં રહેલ કાર્બન- ૯૫ એ જમીનમાં રહેલ જૈવિક ગટકોનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે, જે ફાયદાકારક બેક્ટેરિયા ને અનુકૂળ વાતાવરણ પૂરું પડી ઝડપથી વૃદ્ધિ કરાવે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન